Volitve TD ŠIK

KANDIDATURA ZA VOLITVE – MANDAT 2020 – 2023 v organe in funkcijo TEKAŠKEGA DRUŠTVA ŠTAJERSKE IN KOROŠKE

Pred vrati so volitve, zato v skladu s statutom pripravljen obrazec za kandidaturo. Poleg organizatorjev so pomembni tudi tekači, zato je možnost, da se prijavi tudi tekač z 10-imi podpisi tekačev, ki so izpolnili pogoj (če se podpiše sam, jih rabi še 9).

Kandidatura za volitve v organe TD ŠIK 2019 za mandat 2020-23