Domov

Informacije o tekih tudi na FB: Štajersko Koroški pokal v tekih

Štajersko Koroški pokal v tekih podpira Fundacija za šport.
FSlogo
Novice

  Reformacija - praznik na današnji dan

  Cilj, ki ga je imel Primož Trubar, je sam zelo jasno izrazil že v prvem stavku svoje prve knjige, in sicer z naslednjimi besedami: “Vsem Slovencem, gnado, mir, milost inu pravo spoznanje božje skozi Jezusa Kristusa, prosim.” (Katekizem, 1550). Danes bi to povedali takole: “Za vse Slovence prosim milosti, miru, usmiljenja in pravega spoznanja Boga po Jezusu Kristusu.”

  Proti koncu svojega življenja je Martin Luther zapisal: "Človek, ki bi poslušal Boga, naj bere Sveto pismo".

  Radoveden pogled pokaže, da se v Svetem pismu lahko najde tudi duh tekača.
  Beremo lahko takole (pogledali in povzeli s strani Svetopisemske družbe Slovenije):
  (Izaija 40, 28-31):

  Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, 14 ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. (Filipljanom 3, 13.14)

  Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub. Mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado? Tako tecite, da jo boste dosegli. Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče, ôni, da prejmejo venec, ki ovene, mi pa nevenljivega. Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. (1 Korinčanom 9, 23-26)

  Objave RTV SLO na današnji dan:
  Danes praznujemo dan reformacije - Novice v lahkem branju

  Dr. Marko Kerševan: "V religiji je pomemben osebni odnos, ne pa ceremonialnost"

  Splošno:
  Reformacija
  Protestantizem

  Več

  Vabilo k donaciji dela dohodnine (0,5%)

  Donacija za vas ne predstavlja stroška, saj gre ta del dohodnine sicer neposredno v državno blagajno.
  Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje splošno-koristnih namenov. Med organizacijami, katerim lahko namenite 0,5% dohodnine, je tudi TEKAŠKO DRUŠTVO ŠTAJERSKE IN KOROŠKE.

  Če nas želite podpreti, lahko to storite do 31. 12.2020. Davčni upravi RS sporočite, da 0,5 % vaše dohodnine nakažete na davčno številko 36345733, TEKAŠKO DRUŠTVO ŠTAJERSKE IN KOROŠKE.
  To lahko storite na enega od treh načinov:

  • preko sistema e-Davki
  • izpolnite obrazec in ga pošljete na vaš davčni urad – seznam davčnih uradov in naslovi so dostopni na: www.fu.gov.si oz. edavki.durs.si
  • na zapisnik pri vašem davčnem uradu.

  Zahtevo za namenitev dela dohodnine (0,5%) za donacije izpolnite takole  (Davčna št.: 36345733  Odstotek:0,5 Ime oziroma naziv upravičenca: TEKAŠKO DRUŠTVO ŠTAJERSKE IN KOROŠKE )

  Več o tem na tej povezavi.

  Več

  Konec sezone 2020

  Rezultati končnega stanja za 2020 so tukaj.
  Za opravljen pokal sta potrebna 2 teka, 3 najboljši teki se točkujejo za kategorijo in vsi teki za absolutno uvrstitev.
  Izvedenih je bilo zgolj 5. od 19. ih tekov. Za uvrstitev v absolutno točkovanje tako štejejo vsi teki (5), v kategoriji - 3 najboljši teki in 2 opravljena teka kot pogoj za izpolnitev pokala.

  Obrazložitev točkovanja v nenavadni sezoni 2020
  Koledar in pravila za sezono 2020 so bila postavljena v letu 2019. Nihče ni pričakoval, da bo sledila takšna situacija in izpad prirditev.
  Načelno vodilo, ki velja pri kategorijah je, da šteje približno polovica vseh tekov (načeloma okroglo 10).
  Na sestanku v začetku septembra smo člani TD ŠIK sprejeli sklep, da se to vodilo upošteva skladno s tem, koliko tekov bo letos opravljenih. Žal sta tudi zadnja teka (SG, Ruše), ki sta bila predvidena letos odpadla in je uspešno izvedenih bilo le 5 tekov.

  Za 2020 je bilo predvideno:
  - 19 tekov - vsi štejejo za absolutni rezultat
  - 10 najboljših tekov - se štejejo za rezultat v kategoriji (naj bi bilo čez 50 % od vseh tekov)
  - 5 tekov - pogoj za uvrstitev na lestvico ŠKPT.
  To  smo prilagodili razmeram, odvisno od tega, koliko bi bilo vseh tekov.
  Predlog je bil.:
  - če jih bo 5 (5 abs, 3 kat, 2 pogoj)
  - če jih bo 6 (6, 4, 3)
  - če jih bo 7 (7, 4, 3)
  - če jih bo 8 (8, 5, 3 ali 4)

  Več

  Točkovanje za pokal 2020

  Spoštovani tekači in tekačice, ker je letošnja sezona Štajersko Koroškega pokala v tekih izredno okrnjena in še vedno ni znana usoda zadnjega teka (Vetrov tek v Rušah) vas želimo obvestiti o prilagoditvi točkovanja pokala glede na letošnje izvedeno število tekov (do konec septembra je izvedenih 5 tekov, upamo da se izvede še tek v Rušah - 8.november 2020):
  Točkovanje za ŠiK pokal 2020:
  - če bo izvedenih 6 tekov - za absolutno točkovanje štejejo vsi teki (6), v kategoriji 4 najboljši teki in 3 opravljeni teki kot pogoj za izpolnitev pokala.
  - če bo izvedenih zgolj 5 tekov - za absolutno točkovanje štejejo vsi teki (5), v kategoriji 3 najboljši teki in 2 opravljena teka kot pogoj za izpolnitev pokala.

  Več

* * *

Misli za motivacijo

* * *

Nekaj misli znanih tekačev:

Tek je orodje,
s katerim negujemo življenje.  (Urban Praprotnik)

“Every passion has its destiny .”
Billy Mills

“To give anything less than your
best is to sacrifice the gift.”  (Steve Prefontaine)

“It’s More Than Just a Race.” (Steve Prefontaine)

“A runner must run with dreams in his heart, not money in his pocket. ” (Emil Zatopek)

Great is the victory, but the friendship is all the greater. (Emil Zatopek)

“The ultimate is not to win, but to reach within the depths of your capabilities and to compete against yourself to the greatest extent possible. When you do that, you have dignity. You have the pride. You can walk about with character and pride no matter in what place you happen to finish.”  (Billy Mills)

* * *

V_leto_2016