Ženske absolutno  Kategorije ženske  Moški absolutno  Kategorije moški

Ženske kategorije

# IMEPriimek Letnik TOCKE Tekov TOKatVse Bis Orm AntCE Nar Muta VE Mis M_CE Olj Zag Crna Lov Duh MB PT Me Za SG
* do 29 let *
1 MATEJA MLINAR 1991 280 10 383 40 40 40 40 40 40 40 40 35 28
* od 30 let *
* od 35 let *
1 ANDREJA ŽERJAV 1975 275 9 341 40 40 40 40 40 31 35 40 35
2 VIKTORIJA MODRIJAN 1976 261 9 323 31 40 40 35 40 31 40 35 31
3 KATARINA GORIČAN POKRIVAČ 1976 216 7 216 35 35 31 26 35 28 26
4 DARJA RAMŠAK TEŠIĆ 1975 187 7 187 24 20 40 24 26 28 25
* od 40 let *
1 HIJACINTA ŽOHAR 1970 275 10 380 40 40 40 35 40 35 35 40 40 35
2 ALEKSANDRA PISNIK 1972 260 9 322 35 35 35 35 31 40 40 40 31
3 ANKA TRETJAK 1972 246 9 303 31 35 31 35 35 35 40 35 26
4 IRENA SLIVNIK 1969 215 8 240 31 25 31 31 31 31 35 25
* od 45 let *
1 MILENA POGLADIČ 1967 270 10 360 40 40 40 40 40 31 35 35 31 28
2 SNEŽANA LUJINOVIĆ 1967 260 14 488 26 35 40 35 35 35 35 31 35 31 40 40 35 35
3 BREDA KOMAR 1964 215 7 215 31 28 35 31 31 31 28
4 ALENKA RABUZA 1964 210 8 234 24 40 28 31 31 26 28 26
5 LIDIJA DOVJAK 1968 197 11 295 26 35 28 26 24 25 26 28 28 25 24
* od 50 let *
1 BERNARDA IVANČIČ 1960 280 8 320 40 40 40 40 40 40 40 40
2 ROZALIJA KOKOLE 1960 265 11 390 35 31 31 40 35 40 35 35 40 40 28
* od 55 let *
1 BERNARDA ZVIR 1958 280 14 555 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2 ERNA PUDGAR 1955 256 12 408 40 35 40 35 31 35 31 31 40 31 28 31
3 FANI PODKRAJŠEK 1956 250 9 316 40 35 35 35 35 35 31 35 35
4 AMALIJA MAJDE ROJC 1957 203 8 227 31 28 26 31 24 31 31 25
* od 60 let *
1 DARINKA BOŠNAK 1949 280 11 435 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35
2 CVETKA BILOBRK 1951 255 8 290 35 35 35 35 35 40 35 40
* od 65 let *
* od 70 let *
1 LOJZKA BRATUŠA 1939 280 9 360 40 40 40 40 40 40 40 40 40
* od 75 let *
1 KAZIMIRA LUŽNIK 1934 280 12 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40