Vabilo k donaciji dela dohodnine (0,5%)

Donacija za vas ne predstavlja stroška, saj gre ta del dohodnine sicer neposredno v državno blagajno.
Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje splošno-koristnih namenov. Med organizacijami, katerim lahko namenite 0,5% dohodnine, je tudi TEKAŠKO DRUŠTVO ŠTAJERSKE IN KOROŠKE.

Če nas želite podpreti, lahko to storite do 31. 12.2020. Davčni upravi RS sporočite, da 0,5 % vaše dohodnine nakažete na davčno številko 36345733, TEKAŠKO DRUŠTVO ŠTAJERSKE IN KOROŠKE.
To lahko storite na enega od treh načinov:

  • preko sistema e-Davki
  • izpolnite obrazec in ga pošljete na vaš davčni urad – seznam davčnih uradov in naslovi so dostopni na: www.fu.gov.si oz. edavki.durs.si
  • na zapisnik pri vašem davčnem uradu.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine (0,5%) za donacije izpolnite takole  (Davčna št.: 36345733  Odstotek:0,5 Ime oziroma naziv upravičenca: TEKAŠKO DRUŠTVO ŠTAJERSKE IN KOROŠKE )

Več o tem na tej povezavi.