ENO SAMO ŽIVLJENJE – človek, o katerem govori praznik

Je človek, ki se je rodil v majhni vasici, sin kmetice. Do tridesetega leta je delal v tesarski delavnici, potem pa je bil tri leta popotni pridigar. Razen samega sebe nima nobenih priporočil. Bil je še mlad mož, ko se je javno mnenje obrnilo zoper njega. Njegovi prijatelji – dvanajst mož, ki so se od njega toliko naučili in so mu obljubili večno zvestobo – so zbežali in ga zapustili. Prestal je vse zasmehovanje ob sojenju; pribili so ga na križ med dva tatova; ko je umrl so ga sneli s križa in ga po usmiljenju prijatelja položili v sposojen grob.
A vendar lahko povsem upravičeno rečemo, da vse vojske, ki so kdaj korakale, vsi parlamenti, ki so kdaj zasedali in vsi kralji, ki so kdaj vladali, skupaj niso toliko vplivali na življenje ljudi na zemlji, kot to eno samo življenje.
(Neznani avtor)